Uitgebreide informatie over fiscale aftrekbaarheid

Kostenaftrek

Omtrent de kwalificatie van de kosten van het bedrijfslidmaatschap bij een golfclub is in het verleden veel te doen geweest. De laatste stand van zaken is dat deze kosten kunnen bijdragen aan een goede bedrijfsvoering waardoor deze kosten – onder voorwaarden – aangemerkt kunnen worden als zakelijke uitgaven. Als gevolg hiervan kun je het lidmaatschap van Company Golf Club in beginsel op je winst in mindering brengen.

Voor deze kostenaftrek is relevant dat de uitgaven zijn gedaan met het oog op de zakelijke belangen van de onderneming. Aangezien er tijdens een event van Company Golf Club volop mogelijkheden zijn om zowel gedurende als na afloop van het sportieve element in contact te komen met potentiële nieuwe relaties, dan wel een goed gesprek te voeren met uw bestaande relaties, lijkt dit op voorhand geen probleem.

 

Memorandum 11 januari 2021

Taxperience NV

Erik van Peursem

Jurisprudentie

Nadat je het poortje tot de kostenaftrek genomen hebt, is het van belang of de uitgaven voor deelname aan The Company Golf Club volledig of gedeeltelijk ten laste van de winst gebracht kunnen worden. Op basis van de huidige jurisprudentie worden de uitgaven van golfevents gekwalificeerd als representatiekosten. De hoofdregel van deze fiscale kwalificatie is dat dergelijke uitgaven tot een bedrag van € 4.500 (2015) niet aftrekbaar zijn. Echter, indien voordeliger kun je er op verzoek in je aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting voor kiezen 73,5% van de uitgaven op de winst in aftrek brengen.

Werkgever

Voor de werkgever die aan zijn werknemer een lidmaatschap bij een golfclub vergoedt, is van belang dat de kosten van het lidmaatschap mogelijk belastbaar loon vormen. De Belastingdienst is van mening dat deze kosten, ook indien het lidmaatschap dient om de werknemer de gelegenheid te geven nieuwe klanten te werven, belastbaar loon vormen. Onder toepassing van de werkkostenregeling kan hierbij vervolgens worden gekozen om het loon als eindheffingsbestanddeel aan te wijzen. Indien de werkgever over voldoende vrije ruimte beschikt, wordt er in dat geval effectief geen belasting over de kosten van het lidmaatschap berekend.